Google Giới Thiệu Thanh Điều Hướng Mới

Sau sáu tháng thử nghiệm, Google đã giới thiệu thanh điều hướng mới, thanh điều hướng mới này sẽ gom các liên kết không liên quan vào menu tương tự như kiểu của Google Chrome. Google cũng đã loại bỏ hiệu ứng links underline và thay vào đó bằng 1 thành màu xanh nhẹ.


Thanh điều hướng mới này sẽ không hiển thị địa chỉ email mà thay vào đó là tên của tài khoản Google mà bạn đăng nhập và liên kết với Google Profile.
Cụ thể như Gmail chẳng hạn, bạn sẽ được cung cấp các thiết lập hòm thư trong biểu tượng bánh xe hay dễ dàng đăng nhập vào hòm thư khác.


Hiện tại, ngoài Gmail ra thì thanh điều hướng mới này chỉ xuất hiện trong một số dịch vụ như Web Search, Image Search, Realtime Search và Google Maps.

Google OS

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post