Sinh Nhật Lần 252 Của Nhà Thơ Robert Burns


Trang chủ Google Anh vừa mới cho đăng logo cho sinh nhật lần thứ 252 của nhà thơ Robert Burns ( 25/01/1759 - 25/01/2011 ).

Robert Burns (25 tháng 2 năm 1759 – 21 tháng 7 năm 1796) là nhà thơ dân tộc Scotland, tác giả của các tập thơ, trường ca và những bài hát dân gian cải biên viết bằng tiếng Anh phương ngữ Scotland. - Wikipedia.org
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post