Lên Lịch Theo Nhiều Múi Giờ Khác Nhau

Nhằm giúp đỡ những người hay phải di chuyển làm việc qua nhiều nơi với nhiều múi giờ khác nhau, Google Calendar đã bổ sung thêm tính năng "Múi giờ" để giúp bạn dễ dàng tính toán, cân đối giờ làm việc cho chính xác hơn. Điểm hấp dẫn của tính năng này là nó sẽ tự động quy đổi các múi giờ khác về múi giờ mà bạn đang sống nên bạn sẽ không phai đau đầu tính toán như trước nữa.


Để sử dụng tính năng mới này bạn chỉ việc tạo hoặc sửa lại sự kiện đó và bấm vào liên kết "múi giờ".
Hiện tại với tính năng này ta có 2 lựa chọn khác nhau tùy theo tính chất công việc.- Kiểu Múi giờ đơn thuần: Giúp bạn tính toán chính xác thời gian trong bắt đầu và kết thúc của sự kiện trong 1 múi giờ tùy ý.
- Kiểu múi giờ tách múi giờ bắt đầu / kết thúc: Tính năng sẽ giúp bạn tạo 1 sự kiện bắt đầu ở 1 múi giờ này nhưng kết thúc có thể ở 1 múi giờ khác.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post