Danh Sách Các Trang Có PageRank 10

Vậy là đã 11 ngày kể từ lúc Google cập nhật PageRankcho từng website/blog lẫn các trang riêng lẻ. Bây giờ là lúc chúng ta tổng kết lại những thay đổi trong đợt cập nhật này bằng việc xem bảng danh sách những trang web có PR 10 mà mình tổng hợp sau đây.

1. Google: http://www.google.com
2. Social Bookmarking Sharing Button Widget: http://www.addthis.com/bookmark.php
3. Adobe - Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/flashplayer/
4. Adobe - Adobe Reader Download: http://get.adobe.com/reader/
5. Facebook: http://www.facebook.com
6. CNN.com - Breaking News, U.S., World, Weather, Entertainment & Video News: http://us.cnn.com
7. Universitas 21: http://www.universitas21.com
8. University of California: http://www.universityofcalifornia.edu
9. The White House: http://www.whitehouse.gov
10. USA.gov: The U.S. Government's Official Web Portal: http://firstgov.com
11. USA.gov: The U.S. Government's Official Web Portal: http://firstgov.net
12. Index: http://www.miibeian.gov.cn
13. EUA: http://new.eua.be
14. USA.gov: The U.S. Government's Official Web Portal: http://www.firstgov.gov
15. EUA: http://www.eua.be
16. United States Department of Health and Human Services: http://www.hhs.gov
17. United States Department of Health and Human Services: http://www.dhhs.gov
18. Home: National Portal of India: http://www.india.gov.in
19. USA.gov: The U.S. Government's Official Web Portal: http://www.usa.gov
20. United States Department of Health and Human Services: http://www.os.dhhs.gov
21. United States Department of Health and Human Services: http://www.os.hhs.gov
22. CNN.com - Breaking News, U.S., World, Weather, Entertainment & Video News: http://archives.cnn.com
23. Joomla: http://www.joomla.org
24. Europeana: http://www.europeana.eu/portal/
25. Recovery.gov - Tracking the Money: http://www.recovery.gov

Trên đây là danh sách mà mình tổng hợp được, nếu bạn phát hiện thêm website nào cũng có PR10 thì báo cho mình luôn nhé.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

Previous Post Next Post