Quốc Khánh Lần Thứ 47 Cộng Hòa Kenya


Trang chủ Google Kenya vừa cho đăng logo mừng quốc khánh lần 47 của Cộng hòa Kenya ( 12/12/1963 - 12/12/2010 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post