Gmail for Android: Hỗ Trợ Inbox Priority Và Nâng Cấp Tính Năng Soạn Thảo

Hôm nay, Google đã phát hành một bản cập nhật cho ứng dụng Gmail trên nền tảng Android với việc khắc phục một số lỗ hổng, cải tiến và thêm vào các tính năng mới. Tương tự Gmail trên máy tính, bản cập nhật sẽ bổ sung tính năng hộp thư đến ưu tiên (Inbox Priority), nâng cấp tính năng soạn thảo và hỗ trợ trả lời mail nối tiếp.Với tính năng Inbox Priority, người dùng có thể theo dõi những thư quan trọng trong danh sách mail chính và sắp xếp các thư trực tiếp trên thiết bị. Tính năng soạn thảo mới sẽ cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các chế độ trả lời reply, reply all và forward ngay tại màn hình soạn thảo cũng như chọn địa chỉ mail gởi đi trong trường hợp người dùng có nhiều hộp thư Gmail đã được thiết lập trên máy. Cuối cùng là tính năng trả lời mail nối tiếp rất quen thuộc khi sử dụng Gmail trên máy tính. Hiện người dùng đã có thể tải về phiên bản 2.3.2 của Gmail từ Android Market hoặc tải qua mã QR dưới đây bằng phần mềm đọc Barcode (*Lưu ý chỉ hỗ trợ cho Android 2.2 trở lên).

Tinh Tế/Gmail blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post