Gmail Cho Phép Khôi Phục Lại Danh Bạ

Gmail vừa bổ sung thêm tính năng cho phép bạn khôi phục lại danh sách liên hệ về trạng thái tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 30 ngày qua. Đây là cách thức tuyệt vời để phục hồi các địa chỉ liên hệ đã lỡ xóa, hoàn tác quá trình nhập hoặc quá trình hợp nhất. Theo mình thì tính năng này vô cùng hữu ích khi mà bạn đã lỡ tay xóa mất thông tin liên hệ của ai đó và muốn lấy lại.

Để sử dụng tính năng này, bạn hãy truy cập vào Danh bạ của Gmail, tại đây chọn More Actions > Restore contacts ( hay Tác vụ khác > Khôi phục danh sách liên hệ ). Ngay lập tức sẽ xuất hiện 1 bảng cấu hình cho phép bạn lựa chọn thời điểm khôi phục:Khi bạn đã chọn được thời điểm cần khôi phục thì bấm "Restore" để chương trình làm việc còn lại cho bạn.
Chúc bạn thành công!

Gmail blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post