Quốc Khánh Nước Cộng hòa Li-băng


Trang chủ Google Li-băng đã cho đăng logo mới tính vào ngày hôm nay để kỷ niệm 67 năm quốc khánh nước Cộng hào Li-băng (22/11/1943 - 22/11/2010).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post