Ngày Lễ Tạ Ơn Người Lao Động Của Nhật Bản


Ngày lễ tạ ơn người lao động ở Nhật Bản thường được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 hàng năm. Đây là ngày lễ nhằm đề cao giá trị của sức lao động và cảm tạ cho một vụ mùa bội thu. Ngày lễ này thường được tổ chức khi vụ mùa kết thúc, người dân dân hiến tặng những sản vật mới thu hoạch nhằm tỏ lòng kính trọng thánh thần. Ngày này tương đương với ngày lễ Tạ ơn - Thanks Giving của phương Tây.
Google Nhật Bản cho đăng logo mới cho ngày lễ tạ ơn này trong ngày hôm nay.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post