Ngày Của Trẻ Em Ấn Độ


Hàng năm cứ đến ngày 14/10, đất nước Ấn Độ lại tổ chức ngày thiếu nhi cho tất cả trẻ em của quốc gia này, cũng như năm ngoái, trang chủ Google Ấn Độ có đăng logo cho ngày này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post