Goolge Xuất Bản Sách Hướng Dẫn Về Web

Đánh dấu 20 năm ngày ra đời một văn bản quan trọng với sự phát triển của World Wide Web, Google đã cho xuất bản một cuốn sách online giúp người đọc hiểu được cách thức hoạt động của Internet.Giám đốc tiếp thị sản phẩm của Google Chrome Min Li Chan cho biết mục tiêu của cuốn sách là trả lời những câu hỏi cơ bản song nhiều người thường sợ phải hỏi. Nó được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày người sáng lập Web Tim Berners-Lee viết bản đề xuất cho World Wide Web.

Min Li Chan viết trên Google Blog: “Các trình duyệt và Web thực sự hoạt động như thế nào? HTML5 hoặc HTML là gì, để dùng làm gì? Những thuật ngữ như cookies hoặc cloud computing (điện toán đám mây) có nghĩa là gì? Thiết thực hơn, làm cách nào chúng ta có thể bảo vệ mình trước những đe dọa an ninh như virus khi lên mạng? Để trả lời những câu hỏi đó, chúng tôi đã cộng tác với nhà minh họa tuyệt vời Christoph Niemann để xuất bản một sách hướng dẫn online có tên 20 thứ tôi biết về trình duyệt và web. Cuốn sách bổ ích này dành cho những ai trong chúng ta muốn hiểu sâu hơn về những công nghệ mà ta sử dụng mọi ngày”.

Được viết bằng ngôn ngữ web HTML5, sách hướng dẫn có thể đọc offline sau khi tải xong. Bạn có thể truy cập vào www.20thingsilearned.com hay goo.gl/20things để tìm hiểu thêm nhé.

Thanh Niên
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post