Kỷ Niệm Quốc Khánh Lần Thứ 20 CHLB Đức


Cách ngày này tron 20 năm đã đánh dấu 1 mốc lịch sử quan trọng của nước Đức đó là sự sát nhập giữa Đông Đức và Tây Đức sau khi được Quốc hội Đông Đức quyết định rằng lãnh thổ quốc gia này sẽ được đặt dưới hệ thống pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức kể từ ngày 3 tháng 10 năm 1990 và trước đó là sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ ngày 9 tháng 11 năm 1989.
Để kỷ niệm này nước Đức thống nhất, trang chủ Google của quốc gia này đã đăng logo với 1 hình ảnh cái bắt tay đoàn kết rất có ý nghĩa.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post