Gmail Thử Nghiệm Recent Buzz SideBar

Gmail đang thử nghiệm 1 tính năng mới cho phép bạn xem được những buzz mới nhất ngay trên side-bar của hộp thư mà không cần phải mở mục Buzz nữa. Trang Google.org.cn cho biết, hiện tại tính năng này mới chỉ là thử nghiệm và mới có trên Google Trusted Testers.


Với sidebar này, Gmail sẽ hiển thị những thông tin hữu ích như các cuộc hội thoại, tin tức có liên quan và cho phép bạn đánh dấu, ghi chú một số đoạn từ thư đó.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post