Quốc Khánh Lần Thứ 78 Của Ả rập Xêút


Trang chủ Google Ả rập Xêút đã đăng 1 logo rất trang trọng mừng quốc khánh lần thứ 78 của đất nước Tây á này ( 23/09/1923 - 23/09/2010 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post