Google Calendar Phát Âm Thanh Báo Lịch

Google Calendar vừa nâng cấp cho 1 tính năng "Gentle reminders" ( tạm dịch là: Lời nhắc nhẹ nhàng ) trong Phòng thí nghiệm ( Labs ) của mình chức năng nữa đó là ngoài việc hiển thị popup thông báo thì nay có thêm cả âm thanh kèm theo nó nữa.Để sử dụng bạn chỉ việc vào Calendar labs để bật nó lên. Sau đó bạn vào phần Cài đặt chung để cấu hình thêm.
* Lưu ý: Bạn nên dùng Google Calendar trên Chrome và dùng thêm tính năng nhắc việc qua SMS để khai thác tính năng này hiệu quả nhất.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post