Logo Cho Buổi Phỏng Vấn Elmo


Tuy chưa đến thời điểm kỉ niệm ngày phát sóng đầu tiên chương trình Phố Vừng ( Sesame St ) nhưng Youtube vẫn giới thiệu 1 logo mới cho buổi phỏng vấn 1 nhân vật hoạt hình trong loạt phim đó chính Elmo.
Bạn có thể xem buổi phỏng vấn ngay dưới đây nhé:

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post