Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Phát Hiện Ra Trái Bóng BuckyNếu bạn truy cập và trang chủ Google hôm nay sẽ thấy 1 biểu tượng trái bóng Bucky quay tròn không ngừng. Google cho đăng logo đặc biệt này để kỷ niệm 25 năm phát hiện ra trái bóng Bucky kia.

Năm 1985, một nhóm nghiên cứu bao gồm Harold Kroto (University of Sussex, Anh Quốc) và Sean O'Brien, Robert Curl, Richard Smalley (Rice University, Texas, Mỹ) đã khám phá ra một phân tử chứa 60 nguyên tử carbon, viết tắt là C60. Các nhà khoa học này đã quan sát kỹ bột than rơi xuống lúc có phóng điện hồ quang giữa hai cực than graphit thì thấy trong bột đen rơi xuống có những hạt tròn nhỏ lóng lánh. Với những phương tiện phân tích, kính hiển vi hiện đại, người ta biết được rằng mỗi hạt tròn đó gồm 60 nguyên tử cacbon xếp theo các mặt hình lục giác, gần như quả bóng đá, đúng hơn là gần như toà nhà khung nhôm lắp kính mà kiến trúc sư người Mỹ Buckminster Fuller thiết kế. Vì vậy, người ta gọi đó là phân tử C60 hay Fulơren (fullerene) từ tên của Fuller. Có khi người ta gọi là quả bóng bucky (buckyball) lấy từ tên họ của Fuller.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post