Đăng Nhập Panoramio Bằng Google Account

Kể từ bây giờ chúng ta có thể đăng nhập trang Panoramio bằng chỉnh tài khoản Google. Điều khó hiểu mà nhân bài viết này mình muốn đề cập tới là Google đã mua Panoramio từ hồi tháng 7/2007 nhưng đến bây giờ họ mới cho phép người dùng đăng nhập vào Panoramio bằng tài khoản Google.
Theo như trên blog của dịch vụ cho biết nhóm phát triển đã làm việc cật lực vào năm ngoái để tích hợp Panoramio với cơ sở hạ tầng của Google và giờ họ có thể tập trung xây dựng các tính năng mới cho cộng đồng Panoramio. Một số các tính năng yêu cầu Tài khoản Google, và họ đã khởi động quá trình đăng ký mới ngay bây giờ do đó người dùng có thể nâng cấp tài khoản cũ của họ lên thành tài khoản Google.Do vẫn trong giai đoạn chuyển giao nên bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Panoramio cũ. Tuy nhiên, Google khuyến khích bạn nên nâng cấp qua việc sáp nhập tài khoản Panoramio của bạn vào Tài khoản Google hiện tại ( như Gmail chẳng hạn ) hoặc tạo 1 tài khoản Google mới cho tài khoản Panoramio cũ. Việc sát nhập này sẽ giúp bạn không phải nhớ nhiều mật khẩu lẫn tài khoản khác nhau cho từng dịch vụ và trong tương lại Google sẽ chỉ bổ sung các tính năng mới cho các Tài khoản Google mà thôi.
Đối với các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật sẽ không có thay đổi nào cả, việc sử dụng Panorami có nghĩa là bạn đồng ý với điều khoản của Google, trong đó đã bao gồm các điều khoản Dịch vụ của Google.
Hiện nay, tất cả các đăng ký mới trên Panoramio đều được chuyển sang đăng ký tài khoản Google.

Panoramio blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post