Quốc Khánh Lần Thứ 19 Đất Nước Ukraina


Hôm nay trang chủ Google Ukraina cho đăng logo mới mừng quốc khánh lần thứ 19 cho đất nước Ukraina ( 24/08/1991 - 24/08/2010 ). Vào ngày này cách đây đúng 19 năm nghị viện nước này thông qua Luật Độc lập trong đó nghị viện tuyên bố Ukraina là một nhà nước dân chủ độc lập.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post