Lễ Hội Gozan Okuribi Ở Kyoto


Cùng ngày với câu chuyện dân giao Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau thì trên trang chủ Google Nhật Bản cho đăng logo cho một lễ hội ở Kyoto ( Nhật Bản ), đó là lễ hội Gozan Okuribi hay còn gọi là Daimonji( 16/08 ). Lễ hội Obon là một phong tục của Phật giáo, trong đólinh hồn của người chết trở về từ thế giới tinh thần cho một vài ngày tới với họ vẫn còn sống trong gia đình. Cúng bái thức ăn và cầu nguyện được thực hiện và mồ mả gia đình được thăm viếng và làm sạch. Daimonji, hoặc đúng hơn là Gozan-no-Okuribi, nghĩa đen là năm ngọn núi gửi lửa đi đánh dấu sự kệt thúc của lễ Obon và hướng dẫn linh hồn thăm viếng của những người khởi hành trở lại với thế giới tinh thần.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post