Chào Năm Học Mới Ở Mỹ

Mấy ngày hôm nay trang chủ Yahoo cho đăng logo chào đón năm học mới ở Mỹ sắp bắt đầu. Logo trên được link với trang Back-to-School 2010.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post