YouTube Tự Động Biến Đổi Sắc Màu


Bạn có thể Youtube có hình nền không? Để kiểm chứng bạn có thể truy cập vào trang http://www.youtube.com/user/GoogleChromeThemes
Thực chất đây là kênh riêng của Google Chrome Themes quảng báo cho kho giao diện của trình duyệt Chrome mà thôi.
Bạn có thể xem một số kênh được thiết kế theo kiểu này tại:

http://www.youtube.com/wariolandshakeit2008
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post