Thành Lập Khối Thị Trường Chung Đông Phi


Ngày hôm qua ( 01/07/2010 ) 5 nước thành viên Cộng đồng Đông Phi (EAC) là Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda và Burundi cùng nhau tạo thành một thị trường chung, và nó chính thức được ra mắt. Để đón chào sự kiện đó, Google các nước trên đã đăng một logo mới.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post