Sinh Nhật Lần Thứ 90 Của Arthur Boyd

Google Australia cho đăng logo mới vào hôm nay để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 cho họa sĩ Arthur Boyd ( 24/07/1920 - 24/07/2010 ). Điều đặc biệt là cũng trùng với ngày trùng với sinh nhật họa sĩ người Séc Alphonse Maria Mucha.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post