Rút Ngắn Địa Chỉ Trong Google Maps

Google Maps Labs vừa ra mắt 1 tính năng mới cho phép bạn rút ngắn địa chỉ thông qua dịch vụ Google URL Shortener. Để thực hiện điều này bạn chỉ việc đăng nhập vào thẻ Labs và chọn Enable ở mục Short URL.


Với địa chỉ được rút gọn tối thiểu này sẽ giúp bạn dễ dàng chia sẻ trên Twitter hay gửi qua các trình tin nhắn tức thời. Đây không phải là lần đầu tiên mà Google tích hợp dịch vụ URL Shortener và các sản phẩm của họ, ta có thể kể ra như Youtube, Google Toolbar hay Feedburner.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post