Quốc Khánh Lần Thứ 200 Nước Cộng Hòa Colombia

Hôm nay trang chủ Google Colombia đăng 1 logo mới mừng quốc khánh lần thứ 200 của đất nước này ( 20/7/1810 - 20/7/2010).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post