YouTube Hiển Thị Thời Điểm Của Phụ Đề

Youtube vừa bổ sung 1 tính năng thử nghiệm cho phép hiển thị thời điểm mà phụ đề xuất hiển thị trên video. Cái này giống như hiển thị kịch bản có sẵn của người làm nghề thuyết minh phim. Bạn có thể vừa xem, vừa đọc phụ đề và có thể biết sẵn được trước những gì người đó nới hay thời điểm nói bằng việc đọc đoạn văn bản cùng với thời điểm phát của nó.Với những đoạn video nào được cấp tính năng đó thì bạn sẽ thấy có thêm nút "Transcript" để giúp bạn làm việc đó.
Nếu bạn khó khăn trong việc tìm kiếm đoạn video để thử nghiệm thì có thể dùng thử đoạn phim này.

Tin nhanh từ Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post