Ngày Sunthorn Phu Ở Thái Lan


Hôm nay Google Thái Lan có đăng logo cho ngày Sunthorn Phu ( 26/06 ). Sunthorn Phu là tên của một nhà thơ nổi tiếng nhất Thái Lan. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông (30.000 dòng) là sử thi Phra Aphai Mani. Tên phổ biến của ông lấy từ một phần của tên do Hoàng gia phong tặng Sunthorn Vohara, kết hợp với tên khai sinh Phu. Là một người thường dân, Sunthorn Phu đã phá bỏ truyền thống bằng cách viết văn với ngôn ngữ bình dân và các chủ đề tầm thường hơn các nhà văn Thái trước đó.
Để tưởng nhớ đến ông, người Thái đã lấy ngày sinh ( 26/06/1786 ) làm ngày kỷ niệm chính thức.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post