Google Translate Thử Nghiệm Hiển Thị Quảng Cáo

Theo thông tin từ Websonic thì đã có người bắt gặp những đoạn quảng cáo được hiển thị trong Google Translate ở phiên bản tiếng Hà Lan.


Do đang thử nghiệm nên Google hạn chế đối tượng xem quảng cáo và chỉ có những người may mắn mới có cơ hội đó. Sau đây là một số hình ảnh về các vị trí và Google Translate dự kiến sẽ đặt quảng cáo.Điều này không làm mình ngạc nhiên lắm vì mọi người biết chắc rằng không sớm thì muộn Google sẽ tìm mọi cách để đưa quảng cáo của mình vào các dịch vụ miễn phí của họ như Blogger hay Google Finance chẳng hạn.
Websonic
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post