Google Docs Thêm Công Cụ Format Painter

Nếu bạn là dân văn phòng thì không còn quá xa lạ với công cụ Format Painter ( sao chép kiểu định dạng ) của Microsoft Office, công cụ này sẽ giúp bạn sao chép y nguyên kiểu định dạng của 1 thành phần này để áp dụng vào thành phần khác như font chữ, cỡ chữ, kiểu định dạng.... Google Docs cũng bổ sung tính năng tương tự vậy vào phần Bảng tính của hãng. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà Google chỉ bổ sung vào thành phần Bảng tính này mà không áp dụng cho các ứng dụng trong bộ văn phòng Docs.

Để sử dụng bạn chỉ việc chọn ô cần lấy định dạng, sau đó bấm chọn nút "Format Painter"


Rồi nhấp chỏ chuột vào ô đích, ngay lập tức ô đích sẽ mang đầy đủ các kiểu định dạng mà bạn mong muốn.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post