Ngày Của Mẹ Trên Đất Nước Hàn Quốc


Hôm nay Google Hàn Quốc đăng logo cho Ngày của Mẹ của đất nước Hàn Quốc. Điều đáng chú ý là lại một lần nữa họ sử dụng lại logo của mình cho những ngày giống nhau.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post