Ngày Của Mẹ Ở Ba Lan


Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Google đăng lại logo kỷ niệm Ngày của Mẹ. Trong lần này Google Ba Lan đã một lần nữa sử dụng lại logo trong năm nay.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post