Kỷ Niệm Sinh Nhật Của Um Kalthoum


Hôm nay một số trang chủ Google thuộc khu vực Ả Rập như Google Saudi Arabia, Google UAE... đăng logo kỷ niệm sinh nhật ca sĩ Um Kalthoum. Tuy nhiên theo Wikipedia thì ca sĩ này sinh vào ngày 30/12/1898 nhưng trong các tài liệu hồ sơ chính thức lại ghi 4/5/1904.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post