Google Trends Hỗ Trợ Subdomains

Bác Ionut Alex. Chitu đã phát hiện ra rằng công cụ Google Trends for Websites đã hỗ trợ hiển thị dữ liệu của tên miền con. Đây là thông tin rất hữu ích vì ta có thể dễ dàng phân tích, so sánh từng trang riêng biệt của website với nhau hay các trang của các website khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể so sánh giữa trang gallery.live.com vs download.live.com.
Google vẫn chưa công bố cải tiến này vì trong trang FAQ của Google Trends vẫn giữ tuyên bố:

11. Is it possible to see results for part of a website?

No. At this time, Trends for Websites will only show results for websites at the domain level. If you enter a subdomain such as subdomain.example.com into the search box, it will be converted to example.com instead.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post