Sử Dụng Google Earth Ngay Trong Google Maps

ngày Trái đất đã qua đựơc 1 tuần nhưng Google vẫn muốn làm 1 cái gì đó gọi là lời chào cuối cho sự kiện này trong năm nay. Họ vừa cho phép người dùng xem ảnh ở chế độ 3D giống như trong Google Earth ngay trên Google Maps.


Nếu bạn xem ở chế độ này sẽ không cảm thấy sự khác biệt so với xem trên phần mềm.
Để sử dụng bạn hãy cài đặt plugin tại trang Earth view in Google Maps.

Lược dịch từ Google blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post