Kỷ Niệm Lần Thứ 62 Ngày Độc lập Của Nhà Nước Israel


Hôm qua, Google Israel đăng logo kỷ niệm lần thứ 62 Ngày Độc lập của Nhà nước Israel (19/4/1948-19/4/2010)
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post