Google Yêu Cầu Cung Cấp Ngày Sinh Khi Bạn Tạo Tài Khoản Mới Nếu Bạn Ở Hoa Kỳ

Nếu bạn tạo mới 1 tài khoản Google ở Hoa Kỳ hay chọn mục Vị trí và Hoa Kỳ thì Google sẽ yêu cầu bạn nhập thêm mục Ngày Sinh. Nếu bạn lựa chọn khu vực là quốc gia khác thì không có mục nhập này.


TOS của Google cũng đã nhấn mạnh đến việc này như sau, cụ thể ở mục 2.3: " Bạn không được sử dụng Các dịch vụ và không được chấp nhận Các điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi pháp lý để hình thành một hợp đồng ràng buộc với Google, hoặc (b) bạn là một người bị cấm nhận Các dịch vụ theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng Các dịch vụ."
Theo mình tìm hiểu thì hành động này của Google là tuân thủ theo 1 đạo luật bên Mỹ mang tên The Children's Online Privacy Protection Act. Đạo luật này sẽ giúp các bậc cha mẹ kiểm soát các hành động online của con cái khi chưa đủ tuổi trưởng thành.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post