Google Hiển Thị Kết Quả Tìm Kiếm Đặc Biệt Cho Những Từ Khóa Liên Quan Đến Tự Sát

Nếu bạn sử dụng Google để tìm kiếm một số từ khóa liên quan đến tự sát như: [I want to die], [suicidal thoughts], [suicide methods], [kill myself] thì sẽ thấy 1 thông điệp hiển thị số điện thoại đường giây nóng tới Ủy Ban Phòng Chống Tự Tử Quốc Gia Mỹ ( tạm dịch ).Đây là lần thứ 2 Google phải hiển thị đường dây nóng cho những người rơi vào tình trang khủng hoảng như vậy.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post