Tết Trồng Cây Ở Trung Quốc


Hôm nay trang chủ Google Trung QuốcGoogle Đài Loan đăng logo mới cho ngày trồng cây xanh ở Trung Quốc. Thực chất ngày lễ này mang tên là Arbor Day được khai sinh bởi J. Sterling Morton tại Nebraska - Mỹ vào năm 1872 sau đó phong trào nào được nhân rộng rãi ra khắp thế giới.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post