Giải Cricket 2010 Ở Ấn Độ Bắt Đầu


Giải bóng Cricket thường niên ở Ấn Độ năm nay được tổ chức từ ngày 12/3 đến 25/4/2010. Để cổ động cho giải đấu đó, trang chủ Orkut đã đăng logo mới tinh cho sự kiện này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post