Cuộc Bầu Cử Địa Phương Ở Hà Lan 2010


Trang chủ Google Hà Lan vào ngày hôm nay đăng logo cho cuộc bầu cử sớm ở địa phương năm 2010 sau khi chính phủ liên minh ở Hà Lan sụp đổ vào ngày 20/2/2010. Ngoài ra Google cũng cung cấp 1 kênh cung cấp thông tin cho bạn đọc về cuộc bầu cử này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post