Kỉ Niệm 80 Năm Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam


Duy nhất chỉ có Socbay đăng logo mới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930 - 3/2/2010 ). Nhân đây mình cũng tuyên dương anh chàng này vì luôn có những logo mới cho những ngày kỷ niệm mặc dù nó không ấn tượng cho lắm.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post