Gắn Nhãn Sao Cho Các Tin Trên Google News

Google News vừa thêm 1 tính năng giúp bạn gắn nhãn sao cho các mẩu tin hay hoặc những tin mà người đọc quan tâm. Các đoạn tin được gắn nhãn Sao sẽ nằm trong mục Starred ( giống như Gmail ) để bạn tiện theo dõi và tìm đọc.


Theo Google News blog thì việc gắn nhãn sao cho các tin tức là báo cho Google biết rằng bạn quan tâm đến tin đó và Google sẽ báo cho bạn biết khi nào có những tin tức liên quan đến tin đó.
Tuy nhiên tính năng này có 1 hạn chế là chỉ lưu lại 20 đoạn tin được gắn nhãn sao mà thôi và qua thử nghiệm thì tính năng này chỉ có trên Google News tiếng Anh.
Google News blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post