Carnival 2010 Ở Brazil Chính Thức Bắt Đầu


Ngày hôm nay Google Brazil đăng logo cho sự kiện Lễ hội hóa trang hoành tráng chính thúc được khai mạc. Sự kiện mà Google muốn đề cập đến chính là Carnival tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil được coi là lễ hội hóa trang nổi tiếng và hoành tráng nhất thế giới. Lễ hội sẽ kéo dài từ 13/2 đến 16/2.

* Cập nhật: Trong những ngày đó Orkut cũng đăng logo cho lễ hội này

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post