Xem Kho Tài Liệu Ở Chế Độ Thumbnail

Sau khi Google Docs cho phép người dùng xem hình ảnh thumbnail rất nhỏ của tài liệu ở trang chia sẻ thì hôm nay họ tiếp tục cập nhật tính năng xem các tài liệu trong Google Docs ở chế độ hình thu nhỏ ( thumbnail ).


Trong khi xem ở chế độ Danh sách thì bạn được cung cấp các thông tin cụ thể như: Tên tài liệu, thư mục lưu, chế độ chia sẻ và thời gian tạo tài liệu thì ở chế độ xem thumbnail này bạn chỉ được cung cấp 1 phần thông tin rất hạn chế. Để chuyển sang chế độ xem thumbnail view bạn chỉ việc bấm chọn nút


Chúc bạn thành công!

Google Docs blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post