Thêm Nhiều Thành Phần Nữa Được Thêm Vào Google Web Elements

Trong lần đầu tiên ra mắt Google Web Elements đã có sẵn 8 thành phần nhằm giúp các blogger có thể chèn các tiện ích này vào blog của họ. Trong 1 thông báo mới nhất Google quyết định bổ sung thêm một số thành phần mới như:

- Orkut Share
- Reader
- Translate

Theo mình đây không hẳn là cách tiện ích hữu ích nên mình cũng chưa có ý định sử dụng.
Googlewatchblog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post