Sắp Có Gmail Buzz?

Một người tên là Scott đã thông báo cho Philipp Lenssen, chủ biên Blogoscoped, rằng anh ta không thể tạo 1 nhãn mang tên "buzz" trong Gmail. Khi mà bạn cố tạo nhãn đó sẽ bắt gặp thông báo "Sorry, you can’t create a label named ’buzz’ (it’s a reserved system label). Please try another name" hay "Xin lỗi, bạn không thể tạo nhãn tên là "buzz" (đó là một nhãn dành riêng cho hệ thống). Hãy thử tên khác", bạn có thể thử để kiểm chứng.
Chưa có ai biết ẩn ý sau thông báo trên của Gmail nhưng theo Scott thì anh ta đã từng sử dụng cái tên buzz này trước đây. Động thái thu hồi từ khóa "buzz" này làm cho mọi người dự đoán rằng sắp có 1 tính năng trong Labs hay 1 thành phần mang tên Buzz nằm ngay dưới mục Inbox hay lại là 1 trang blog chuyên giành cho việc thông báo những tính năng thú vị sắp được bổ sung vào Gmail ( có vẻ giống như Blogger Buzz ).
Tuy nhiên tất cả chỉ là đoán mò và chúng ta thử đợi xem có phải sắp có Gmail Buzz hay không?

Blogoscoped
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post