Kỷ Niệm Lần Thứ 49 Ngày Quốc Khánh Kuwait


Vào ngày 25/1 vừa qua Google Kuwait đã đăng logo mừng kỷ niệm lần thứ 49 ngày quốc khánh nhà nước Kuwait, tuy nhiên theo mình biết thì còn 1 tháng nữa mới đến ngày quốc khánh của Kuwait.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post