Google Quảng Cáo Nexus One Trên Trang Chủ


Đây không phải lần đầu tiên Google quảng cáo sản phẩm của mình trên trang chủ Google nhưng điều khác lạ là chỉ những người ở Mỹ mới có thể nhìn được dòng quảng cáo này.

Blogoscoped
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post