Google Chrome Cho Máy Mac Đã Hỗ Trợ Extensions


Đây là tin vui cho nhưng tín đồ dùng máy Mac vì họ có thể sử dụng trình duyệt Google Chrome và có sự bổ sung thêm sức mạnh từ các Extensions. Để sử dụng bạn có thể tải bản Chrome cho Mac để thử nghiệm nhé.
Nếu bạn muốn biết Chrome đã nâng cấp những gì thì có thể đọc chi tiết tại blog Google Chrome Releases.

Googlewatchblog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post